DEN HAAG - De MBO Raad staat nog altijd achter het plan om miljoenen extra uit te trekken voor verhoging van de lerarensalarissen.

De raad bepleit wel nieuwe afspraken voor de besteding van het geld. De koepelorganisatie concludeert dat de huidige voorstellen meer kosten dan de 131 miljoen euro die beschikbaar komt voor het middelbaar onderwijs.

Vakbonden
De MBO Raad is gepikeerd over de suggestie van vakbonden dat de werkgevers deze week hun woord hebben gebroken en leraren in de kou laten staan. De definitieve ondertekening van een akkoord om met hogere salarissen het lerarentekort te bestrijden, ging dinsdag op het laatst moment niet door.

De koepelorganisatie voor het middelbaar onderwijs heeft geen probleem met het benodigde bedrag, maar wil meer tijd om na te denken over een goede besteding. Dat zei een woordvoerster van de MBO Raad woensdag.

Akkoord
De vakbonden reageerden deze week woedend toen bleek dat er geen handtekeningen komen onder een akkoord met de werkgevers en minister Ronald Plasterk van Onderwijs over hogere salarissen voor leraren. Plasterk heeft in totaal 1 miljard euro uitgetrokken voor een betere positie van leraren en liet direct weten dat daar geen cent meer bijkomt.

De MBO Raad heeft becijferd dat op termijn jaarlijks 25 miljoen euro extra nodig is als het geld volgens de gemaakte afspraken wordt uitgegeven. De koepelorganisatie nodigt de vakbonden uit gezamenlijk op zoek te gaan naar een oplossing voor dat probleem.