PARIJS - De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht dat er dit jaar een einde komt aan de daling van de werkloosheid in de westerse landen. De OESO stelt dit in de woensdag verschenen arbeidsmarktstudie 'Employment Outlook'.

De werkloosheid in de dertig bij de OESO aangesloten geïndustrialiseerde landen daalde in 2007 tot gemiddeld 5,6 procent, het laagste niveau sinds 1980. Volgens de organisatie loopt de werkloosheid dit jaar echter weer met 1 miljoen personen op.

Voor 2009 worden 2 miljoen nieuwe werklozen verwacht. Het werkloosheidspercentage in de OESO-landen komt daarmee in 2009 uit op 6 procent, hetzelfde niveau als in 2006.

Nederland
De denktank verwacht dat de werkloosheid in Nederland zowel in 2008 als in 2009 zeer laag zal blijven. Samen met Noorwegen heeft Nederland de laagste werkloosheid van alle bij de OESO aangesloten landen.

De OESO voorziet vooral een sterke stijging van de werkloosheid in de Verenigde Staten, van 4,6 procent in 2007 tot 6,1 procent in 2009.

Europa
In Europa blijft de werkloosheid de komende twee jaar gemiddeld op hetzelfde peil. Alleen IJsland, Turkije en Spanje krijgen te maken met een aanzienlijke toename van het aantal werklozen. In Spanje en Turkije loopt de werkloosheid in 2009 zelfs weer op tot meer dan 10 procent.