AMSTERDAM – Werkgevers hoeven kleine teruggaven voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2007 en de premies werknemersverzekeringen 2007 niet in de loonadministratie te verwerken. Dat heeft staatssecretaris De Jager van Financiën onlangs besloten.

Daarnaast mogen werkgevers (het bedrag van) die kleine teruggaven netto doorbetalen aan
hun werknemers.

Ongeacht de hoogte van het bedrag hoeft de werkgever de teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2007 (bijdrage Zvw) niet in de loonadministratie te verwerken. Daarbij geldt als voorwaarde dat hij het gehele bedrag van de teruggaaf netto aan de werknemer betaalt.

Administratieve lasten
De Jager heeft hiertoe besloten om de administratieve lasten voor werkgevers te verlagen. Het gaat dan om situaties waarin de Belastingdienst teveel betaalde bedragen na afloop van het kalenderjaar aan de werkgever terugbetaalt. Die teruggaven vergen nogal wat handelingen in de loonadministratie, maar kunnen zo laag zijn dat de administratieve last van de werkgever niet in verhouding staat tot het voordeel van de werknemer, aldus De Jager.

In zijn beleidsbesluit (pdf) geeft hij daarom een versoepeling van de regeling. Ook geeft de staatssecretaris aan in welke gevallen de werkgever een correctiebericht op werknemersniveau achterwege kan laten.