DEN HAAG - Een aardverschuiving of een orkaan. Als het om medicijnenverstrekking gaat, klinken er alleen maar grote woorden. Advocaten van de apothekersorganisatie KNMP en de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikten deze termen om de huidige sfeer te schetsen.

Ze deden dat dinsdag tijdens een kort geding voor de voorzieningenrechter in Den Haag, waarin de KNMP van de NZa een verhoging van de vergoeding van 6,10 naar 8,25 euro per geleverd medicijn eiste.

De KNMP zegt dat de gemiddelde apotheek met ingang van dinsdag 500 euro per dag verlies lijdt, zodat er faillissementen dreigen. Maar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) becijferde dat de apotheker er nog steeds warmpjes bij zit, al is het wat minder met de inkoopvoordelen.

Tarief
De apothekers vinden dat het tarief omhoog moet nadat de prijzen van medicijnen dramatisch (tot 94 procent) zijn gedaald. Dat is onder meer een gevolg van het voorkeursbeleid dat de zorgverzekeraars mogen hanteren. Sinds dinsdag vergoeden ze van een aantal medicijnen alleen het goedkoopste merk.

Omdat de toekomst van apotheken op het spel staat en daarbij de continuïtieit van de geneesmiddelenvoorziening in het geding is, is een verhoging gerechtvaardigd, betoogde raadsheer B. Walraven.

Inkoopvoordelen
Zijn collega A. de Bie stelt daarentegen dat de apothekers onvoldoende rekening hebben gehouden met de marktontwikkelingen waardoor de inkoopvoordelen lager zijn dan waarop is gerekend. "Het tarief is er niet voor bedoeld om te compenseren wat de apotheekhoudenden aan voordelen zien verdampen in de huidige markt."

De NZa gaat er vooralsnog van uit dat apothekers niet in problemen komen. Mocht dat wel het geval zijn, dan is de zorgautoriteit bereid een reddingsboei uit te werpen.

De voorzieningenrechter doet op 11 juli uitspraak.