DEN HAAG - GroenLinks en VVD hebben dinsdag in een motie uitgesproken dat premier Jan Peter Balkenende "beter wel" het gesprek was aangegaan met president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) over een mogelijke fusie van ABN Amro en ING.

Balkenende maakte dinsdag in een debat opnieuw duidelijk dat hij geen bevoegdheden heeft bij overnamegesprekken tussen bedrijven. Wellink wilde politieke steun vragen voor een fusie van ABN Amro en ING omdat hij zich zorgen maakte over de toekomst van de grootste Nederlandse bank.

Balkenende en minister Wouter Bos (Financiën) vonden echter dat een gesprek daarover niet met de premier moest worden gevoerd, maar met de minister van Financiën. Die heeft als wettelijke taak zich te buigen over overnamekwesties.

Overleg
Bovendien zou een gesprek de premier in een moeilijke positie kunnen brengen omdat het een zaak tussen twee private partijen betrof. GroenLinks en VVD vinden die opstelling veel te formalistisch. Balkenende wees er dinsdag op zijn beurt op dat er regelmatig overleg is tussen de DNB-topman en het kabinet, zoals bijvoorbeeld een wekelijks overleg tussen Bos en Wellink.

Een fusie ging uiteindelijk niet door. Royal Bank of Scotland, het Belgisch-Nederlandse Fortis en het Spaanse Santander namen ABN Amro over.

Motie
De Partij voor de Vrijheid diende dinsdag eveneens een motie in om de rol van Balkenende te bekritiseren. Naar verwachting haalt geen van de moties een meerderheid.

De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie steunden eerder al de lijn van het kabinet. Volgens hen zouden de fusiebesprekingen van ABN Amro en ING niet anders zijn afgelopen als er wel een onderhoud met de premier over had plaatsgehad.