AMSTERDAM – In 2007 hebben ondernemingen ruim twee miljard euro gemeld aan energie-investeringen. Dat is meer dan een miljard euro lager dan in 2006. Dat blijkt uit het jaarverslag van SenterNovem over de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Voor duurzame energie, zoals windenergie, zijn vorig jaar veel minder aanvragen binnengekomen dan in 2006. Dat komt onder meer doordat de eisen aan de technieken zijn aangescherpt. Het investeringsbedrag voor warmtekrachtinstallaties nam in 2007 wel toe.

Ruim 7.000 bedrijven uit alle sectoren in Nederland hebben in 2007 van de EIA gebruik gemaakt. De belangrijkste groepen zijn de energieproductiebedrijven, de glastuinbouw en de industriële sector, die respectievelijk 22 procent, 22 procent en 20 procent van het totale investeringsbedrag hebben gemeld.

Sectoren
De energieproducenten melden voor een bedrag van 450 miljoen euro een stuk minder energie-investeringen dan de 1.746 miljoen euro in 2006. Glastuinbouwers hebben wel meer geïnvesteerd: voor ruim een half miljard euro, 115 miljoen euro meer dan het jaar daarvoor. De meeste tuinders investeren in warmtekrachtinstallaties, energieschermen en warmtebuffers.

De hoeveelheid gemelde investeringen van financiële dienstverleners is 274 miljoen euro. Ten opzichte van het jaar daarvoor is dat bijna een verdubbeling. Jan Haverdings, bij SenterNovem verantwoordelijk voor de EIA: "Soms gaat het om een forse investering. Je ziet dat financiële instellingen hun diensten aanbieden zodat de ondernemers de apparatuur kunnen leasen."

EIA
De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling die ondernemers stimuleert om te investeren in energie-efficiënte bedrijfsmiddelen en duurzame energie. 44 procent van de investering kan in mindering worden gebracht op de winst. Het gaat om investeringen die veel energie besparen maar die zichzelf niet direct terugverdienen. SenterNovem en de Belastingdienst zorgen voor de uitvoering.