AMSTERDAM - Wie lange uren achter de computer zit, heeft geen grotere kans op rsi. Dat stelt Stefan IJmker op grond van eigen onderzoek.

Daarmee gaat IJmker, die woensdag promoveert aan het VU medisch centrum in Amsterdam, in tegen de gangbare veronderstelling dat er een verband is tussen de duur van het computergebruik en het krijgen van arm-, nek- en schouderklachten. Als mensen geen zin in hun werk hebben en weinig variatie in hun taken kennen, hebben ze wel meer kans op rsi-klachten.

IJmker voerde als eerste in Nederland een langdurig onderzoek uit, belangrijk om oorzaak en gevolg in verband met rsi-klachten goed te kunnen onderscheiden. In het onderzoek volgde hij twee jaar lang 2000 kantoormedewerkers. Die vulden iedere drie maanden een vragenlijst in en een programma op hun computer registreerde continu de tijdsduur die zij besteedden aan computertaken.

Verband
Het belangrijkste onderzoeksresultaat is dat er geen direct verband is tussen de duur van het computergebruik en klachten in arm, nek of schouders. Wel bleek dat klachten uit het verleden de kans dat je ook in de toekomst last krijgt met zeker 400 procent vergroot.

Verder blijkt dat het risico op rsi-klachten hoog is, wanneer een combinatie van de volgende factoren tegelijkertijd aanwezig zijn: 'weinig variatie in werktaken', 'tegelijkertijd computer en telefoon gebruiken', 'lage waardering van het werk', 'overmatige toewijding aan het werk' en 'doorwerken tijdens lunchpauzes'. Om rsi-klachten te voorkomen adviseert IJmker een gelijktijdige aanpak van deze factoren.