DEN HAAG - De defensie-industrie vreest dat Nederlandse bedrijven een groter deel van hun omzet aan JSF-orders moeten afdragen aan de staat. In 2002 werd dat percentage vastgesteld op 3,5 over een destijds te verwachten omzet van 2,5 miljard euro.

Ook werd afgesproken dat in 2008 nagegaan zou worden of alle veronderstellingen rond de ontwikkeling van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig nog zouden kloppen. Aan de hand daarvan zou de 3,5 procent in 2008 kunnen worden herzien.

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken maakt dinsdag dat nieuwe percentage bekend. De Rekenkamer verwachtte in december vorig jaar nog dat het percentage omhoog zou gaan en daar gaan ingewijden nu ook van uit. Zij verwachten veel gesteggel. De industrie zet in op een afdracht van 0 procent.