AMSTERDAM - Het kabinet gaat aan de slag met de aanbevelingen van de commissie-Bakker om meer mensen aan het werk te helpen. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de voorstellen voor de korte termijn.

Of de pensioengerechtigde leeftijd wordt opgerekt van 65 naar 67 jaar houdt het kabinet open.

Het kabinet gaat volgend jaar extra fiscale maatregelen treffen om meer werken en langer doorwerken te stimuleren. Zo krijgen werkgevers korting op sociale premies als ze oudere werklozen in dienst nemen; die korting krijgen ze ook als ze werknemers tussen 62 en 65 jaar in dienst hebben.

No-risk
Daarnaast wordt gedacht aan een tijdelijke no-riskpolis voor werkgevers als ze een werkloze van 55 jaar of ouder aannemen: de werkgever hoeft dan in de eerste jaren bij ziekte het loon van de werknemer niet door te betalen.

Ook gaat het kabinet met gemeenten, UWV en werkgevers meerderjarige afspraken maken om werklozen, arbeidsgehandicapten en niet-uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen.

Werkbudget
Ook wil het kabinet het door de commissie-Bakker voorgestelde plan voor een ‘werkbudget'  uitwerken. Dit is een potje waarin het spaarloon en de levensloopregeling moeten opgaan en waarmee werknemers zelf tijden van inkomensverlies kunnen overbruggen.

Ook is het kabinet enthousiast over het voorstel om werkgevers die overtollige werknemers willen ontslaan, deze een half jaar moeten doorbetalen en helpen bij het zoeken naar een nieuwe baan.

Pensioen
Het hete hangijzer van een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd schuift het kabinet vooralsnog door naar 2016. Volgens minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet de beslissing over verhoging van 65 naar 67 jaar uiterlijk dan genomen worden.

Donner zegt dat het kabinet ‘alles op alles' zal zetten om dit te voorkomen, maar als er niet snel meer mensen aan het werk gaan wordt het volgens hem onvermijdelijk.