AMSTERDAM - Consumenten en bedrijven kunnen schulden tot 2.000 euro voortaan via een snelle en eenvoudige procedure innen, waardoor ze minder kosten hoeven te maken. Een nieuwe Europese verordening maakt dit mogelijk, zo meldt het ministerie van Justitie maandag.

Procederen in het buitenland is nu nog vaak ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend, zeker als het gaat om relatief kleine vorderingen.

Wie een schuld in een andere lidstaat van de Europese Unie wil innen, kan voortaan met een zogeheten vorderingsformulier naar de bevoegde rechter. Dit is een van de standaardformulieren waarvan gebruik wordt gemaakt om de procedure zo eenvoudig mogelijk te houden.

Rechter
Ook hoeft de schuldeiser geen uitgebreide juridische onderbouwing van zijn vordering te geven.  Er geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging.

De rechter beslist na ontvangst van het antwoord van de verweerder. Alleen als aanvullende informatie nodig is, vraagt de rechter extra bewijsstukken of wordt een zitting gehouden. Er gelden korte termijnen van dertig dagen voor eiser, verweerder en het gerecht. De verweerder kan een tegenvordering indienen.