Het blijft leuk om te bedenken hoe internetgebruikers kunnen worden ingezet voor normale bedrijfsactiviteiten. Een heel creatief voorbeeld is deze: internet gebruikers moeten regelmatig schots-en-scheef verdeelde letterreeksen overtypen om te bewijzen dat een mens achter de computer zit.

Irma Borst | Logica

Een computer kan deze namelijk niet scannen en reproduceren. Als je nu twee reeksen over laat typen en de eerste gebruikt voor de verificatie van de menselijke interface en de tweede reeks bestaat uit woorden uit oude manuscripten, dan heb je een prima manier gevonden om oude manuscripten te digitaliseren. Iedere persoon die in wil loggen op de site, levert één gedigitaliseerd woord aan.

Inloggen
Een complete digitalisering wordt verkregen als voldoende internetgebruikers inloggen. Fantastisch gevonden concept en bezoekers van de website blijven braaf meewerken. Sterker nog, zij zullen zich niet bewust zijn van het dubbele gebruik van de getypte woorden.

In de meeste toepassingen van crowdsourcing, zal het echter anders gaan: bezoekers van websites kunnen kiezen of ze een bijdrage leveren. Bedrijven, die hoe langer hoe meer op de medewerking van hun website bezoekers rekenen, zullen deze keuze willen beïnvloeden door middel van beloningen. Met beloningen wordt druk geëxperimenteerd, maar praktijkmensen hebben geen idee of deze op de juiste manier uitwerken.

NUfoto.nl
Om vast te stellen welke beloningen effectief zijn, is het nodig te weten wat mensen motiveert om tijd en energie in bijdragen aan websites te steken. Dit is onderzocht onder de geregistreerde bezoekers van NUfoto.nl.

Maar liefst 765 personen hebben een online enquête ingevuld en vragen over hun motivatie beantwoord. Door deze informatie te combineren met de aantallen nieuwsfoto's die bezoekers op NUfoto.nl publiceren, konden wij concluderen welke motieven de bijdragen van bezoekers bepalen.

Overhalen
We hadden verwacht dat de wens om erkenning en compensatie te krijgen de belangrijkste drijfveren voor het leveren van nieuwsfoto's zouden zijn. Maar tot onze verrassing blijkt geldelijke beloning niet te werken om bezoekers, die geen foto's uploaden, over te halen actief te worden.

Erkenning is echter wel van belang in het besluit om actief te worden. Dus door reputatiesystemen, die waardering van andere bezoekers tonen, kunnen niet-actieve bezoekers tot het uploaden van foto's worden gestimuleerd.

Motief
Compensatie blijkt wel een rol te spelen bij het aantal foto's die actieve bezoekers uploaden: het aantal foto's neemt toe als het motief geld verdienen belangrijker wordt. Dus als een bedrijf het aantal bijdragen dat de internet gemeenschap wil vergroten, is het dus effectief zijn om geld te bieden.

Het managen van 'fuzzy' internetmassa is dus gewoon een kwestie van de juiste beloningen inzetten.

Irma Borst is principal consultant bij Logica Management Consulting en verbonden aan RSM Erasmus University, Management van Technologie en Innovatie voor promotieonderzoek