VOORBURG - De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in mei bijna 11 procent hoger dan een jaar eerder, vooral als gevolg van de scherp gestegen olieprijs. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekend.

Het kwam sinds 2000 niet eerder voor dat de producentenprijzen met meer dan 10 procent op jaarbasis stegen. in april namen de prijzen die producenten voor hun producten vragen nog met 9 procent toe ten opzichte van een jaar eerder.

Een vat Noordzee-olie kostte in mei in euro's 59 procent meer dan een jaar geleden. In de aardolieverwerkende industrie was de stijging van de afzetprijzen dan ook het sterkst: ruim 37 procent. Als de cijfers van die sector buiten beschouwing worden gelaten, komt de totale prijssstijging uit op 6 procent.

Aardolie
In de aardolieverwerkende industrie was de stijging van de afzetprijzen dan ook het sterkst: ruim 37 procent. Als de cijfers van die sector buiten beschouwing worden gelaten, komt de totale prijssstijging uit op 6 procent.

Producenten van voedingsmiddelen brachten hun afnemers in mei ruim 9 procent meer in rekening dan in mei 2007. Een stevige toename, aldus het CBS, maar wel een minder sterke dan in voorgaande maanden.

Voedingsmiddelen
In de chemische industrie was de prijssstijging in dezelfde orde van grootte als in de voedingsmiddelenindustrie. Ook in de basismetaalindustrie gingen de afzetprijzen omhoog, na negen maanden op rij waarin de prijzen juist daalden op jaarbasis.

Vergeleken met april stegen de afzetprijzen van de industrie vorige maand met bijna 3 procent. Goederen die op de Nederlandse markt werden verkocht, waren 2 procent duurder, geëxporteerde producten 3 procent.