DEN HAAG - Niet de telers maar de veilingen en coöperaties moeten de verpakkingenbelasting betalen. Dat heeft staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) besloten, na overleg met de groente- en fruitteeltsector.

Het ministerie van Financiën heeft dat maandag bekendgemaakt. De duizenden telers hoeven geen aangifte te doen, de dertien veilingen en coöperaties wel. Daarmee wordt volgens De Jager een einde gemaakt aan grote onzekerheid bij telers.

De Jager neemt nog meer maatregelen om de administratieve lasten voor de groente- en fruitsector te verlagen. Dat is ook het geval voor de sierteelt waar het aantal belastingplichtigen voor de verpakkingenbelasting teruggebracht wordt van ongeveer 1500 tot 150 kwekers en importeurs. Dat komt vooral doordat bloemen- en plantenkwekers geen aangifte hoeven te doen over naar het buitenland geëxporteerde verpakkingen, waar het overgrote deel van de omzet behaald wordt.