AMSTERDAM - Vanaf 1 juli 2008 zijn privéadressen van functionarissen van rechtspersonen uit het Handelsregister niet meer door iedereen te raadplegen. Dit is volgens de Kamer van Koophandel het gevolg van de nieuwe Handelsregisterwet en het Handelsregisterbesluit.

De Kamer van Koophandel gaat vanaf volgende maand restrictief om met de verstrekking van de privéadressen. Deze zullen dan niet meer te raadplegen zijn in het Uittreksel, Bedrijfsprofiel en de Historie van een rechtspersoon.

Alleen medewerkers van bestuursorganen, advocaten, deurwaarders en notarissen zullen nog inzicht in de betreffende informatie krijgen, maar deze wordt niet telefonisch verstrekt. 

Overige informatie
De overige gegevens van een huidige of gewezen bestuurder, commissaris, gevolmachtigde, enig aandeelhouder, houder van niet volgestorte aandelen, vereffenaar of beheerder blijven gewoon beschikbaar.

Alle gebruikers hebben dus nog steeds toegang tot de naam, geboortedatum en -plaats en datum infunctietreding van deze functionarissen.