AMSTERDAM - Zeist telt van alle 50.000+-gemeenten relatief gezien de meeste ambtenaren van 57 jaar en ouder. Bijna een kwart van het personeel (22,8 procent) is boven de 57 jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

Na Zeist volgen Hilversum en Lelystad met respectievelijk 19,34 en 18,53 procent ambtenaren van 57 jaar en ouder.

Zeist zit qua ‘grijsheid' ver boven het landelijk gemiddelde van 13 procent en heeft relatief gezien drie keer zoveel oudere werknemers als Haarlemmermeer, de gemeente met het minste aantal 57-plussers (7,52 procent). Het geringe aantal ambtenaren van 57 jaar en ouder in Haarlemmermeer is het gevolg van een reorganisatie.

Monitor
Uit de Vergrijzingsmonitor - een jaarlijks onderzoek van Kluwer, KPMG en Randstad- blijkt dat bij de overheid relatief veel oudere werknemers in dienst zijn. De meeste ambtenarenzitten in de leeftijdscategorie 45-50 jaar.

Onder de gemiddelde Nederlandse beroepsbevolking is de leeftijdscategorie 35 tot 40 jaar het best vertegenwoordigd. De ambtelijke vergrijzing is volgens het onderzoek vooral terug te vinden bij de provincies, de gemeenten, de waterschappen en de rechterlijke macht.

De vergrijzing van de overheid baart minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken zorgen. Ze wil de overheid aantrekkelijker maken voor jongeren om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen.