LEIDSCHENDAM - De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) wil uitstel van de invoering van de nieuwe Europese chemiewetgeving, de zogeheten REACH-regeling. Volgens de raad gaat de invoering de Nederlandse detailhandel miljoenen kosten en is er nog te veel onduidelijkheid over de wet.

De wet verplicht bedrijven hun chemische producten te registreren. Volgens een "voorzichtige" schatting van de RND moeten de ondernemingen eenmalig 250 miljoen euro investeren en zijn de kosten daarna ongeveer 50 miljoen euro per jaar. Bovendien heeft de Nederlandse overheid bedrijven nog niet uitgelegd hoe met deze regels om te gaan, zo liet de raad donderdag weten.

De RND wil dan ook uitstel van de nieuwe wet en roept minister Jacqueline Cramer van VROM op zich hiervoor in Brussel sterk te maken. "Nederland hoeft niet het beste jongetje van de klas te zijn." Volgens de raad is de nieuwe Europese wet overbodig, omdat er in Nederland al strenge eisen worden gesteld aan de productveiligheid.

Gezondheidsrisico's
REACH staat voor registratie, evaluatie en autorisatie en beperkingen van chemische stoffen en geldt als de strengste ter wereld. De regels verplichten ondernemingen vóór 1 december 2008 de gezondheidsrisico's van hun producten te rapporteren. Alle bedrijven die jaarlijks meer dan een ton aan chemische stoffen verwerken, produceren of importeren moeten voldoen aan de wet. Doen ze dat niet, dan mogen ze hun producten niet verhandelen.

De woordvoerster van minister Cramer noemt de opstelling van de RND "een beetje verbazingwekkend". Het REACH-besluit is al enkele jaren oud, de wetgeving is in delen ingevoerd. "De sector heeft er dus al enigszins aan kunnen wennen." Volgens haar zijn ook voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.