BRUSSEL - De Europese luchtvaart wordt per 2012 opgenomen in het systeem van handel in emissierechten. Vertegenwoordigers van de 27 EU-landen en van het Europees Parlement zijn het daar donderdag over eens geworden.

Het Europees Parlement wilde eigenlijk invoering per 2011, maar de EU-landen hielden vast aan 2012. Het parlement moet in een plenaire sessie in juli nog wel instemmen met het akkoord.

Het Europese vliegverkeer is verantwoordelijk voor 3 procent van alle uitstoot van het broeikasgas CO2 (kooldioxide) in de EU. De verwachting is dat het vliegverkeer voor 2020 zal verdubbelen. De EU heeft zich ten doel gesteld om in dat jaar de uitstoot van broeikasgassen met 20 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.