PARIJS - Westerse landen moeten de eigen boeren niet langer steunen met subsidies op de voedselproductie. Dit stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een donderdag gepresenteerd rapport.

Volgens de denktank van de geïndustrialiseerde landen moet het verband tussen overheidssteun en voedselproductie worden verbroken. Boeren zouden dan beter kunnen reageren op veranderingen in de markt.

Dankzij de sterke stijging van de voedselprijzen zijn de inkomens van boeren de laatste jaren fors gestegen en is het belang van overheidssteun afgenomen. De OESO roept haar leden dan ook op de huidige situatie van hoge prijzen aan te grijpen om handelsbeperkende maatregelen af te schaffen.

Inkomenssteun
"Die maatregelen zijn minder effectief dan gerichte inkomenssteun. Ze leiden tot ongelijke verdeling en dragen bij aan de milieuproblemen in de landbouwsector", aldus de Parijse denktank in een verklaring bij het rapport.

De dertig OESO-lidstaten steunden hun boeren vorig jaar in totaal met 187 miljard euro. Zij voorzagen de boeren daarmee van 23 procent van hun totale inkomen.

De westerse landen hebben de afgelopen jaren weliswaar enige hervormingen in het landbouwbeleid doorgevoerd, maar volgens het OESO-rapport bestaat 60 procent van de steun nog altijd uit handelsbelemmerende subsidies.