AMSTERDAM - Het financiële beleid van een BV is een zaak van het gehele bestuur en de bestuurders zijn daar collectief verantwoordelijk voor. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde uitspraak van de rechter in Haarlem.

Het ging in deze zaak om een echtpaar dat samen een onderneming dreef via een BV. Beide waren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als bestuurder ingeschreven en beide waren zelfstandig bevoegd. De man deed de technische kant van de onderneming en de vrouw nam de financiële kant van de onderneming voor haar rekening. De zaken en ook het huwelijk van het echtpaar liepen niet goed en de BV ging failliet.

De man werd door de ontvanger aansprakelijk gesteld voor de door de BV niet (volledig) betaalde naheffingsaanslagen loonbelasting en omzetbelasting omdat de betalingsonmacht van de BV niet rechtsgeldig was gemeld.

Niet schuldig
De man stelde dat het niet aan hem was te wijten dat niet (tijdig) aan de meldingsverplichting was voldaan. Dat de melding niet op tijd was gedaan kwam volgens hem door de gebrekkige communicatie met zijn - inmiddels ex- - echtgenote, alsmede de omstandigheid dat het doen van aangifte en de betaling van belastingen niet tot zijn takenpakket binnen de BV behoorden.

De rechter gaf hem geen gelijk en de aansprakelijkstelling werd gehandhaafd. Het financiële beleid is een zaak van het gehele bestuur van een BV en de bestuurders zijn daar collectief verantwoordelijk voor, aldus de rechter. De man had zich, als bestuurder, rekenschap behoren te geven van de fiscale verplichtingen van de BV en er (mede) op moeten toezien dat deze werden nagekomen dan wel dat tijdig werd gemeld. Een interne taakverdeling tussen bestuurders van een vennootschap komt voor risico van die bestuurders.