AMSTERDAM – Vrouwelijke ondernemers hebben vaker een klein bedrijf dan hun mannelijke collega’s, maar zijn zeker niet minder tevreden. Dat blijkt uit onderzoek van EIM onder ondernemers die in 2003 een bedrijf zijn begonnen.

Vrouwen vinden een bedrijf starten nog meer dan mannen een uitdaging. Typerend voor bedrijven van vrouwen is de kleinschaligheid. Zij combineren het bedrijf vaker dan mannen met andere activiteiten, voornamelijk met zorg voor het gezin.

Zij zijn voor het levensonderhoud ook minder aangewezen op de inkomsten uit het bedrijf.

Deeltijd
Bij de start van het bedrijf in 2003 waren vrouwelijke starters ook vaker dan mannelijke starters deeltijd in het bedrijf werkzaam. Het aandeel parttime vrouwelijke ondernemers neemt in de loop van de jaren na de start weliswaar af, maar blijft met 44 procent aanmerkelijk hoger dan de 23 procent onder de mannelijke ondernemers.

De meeste parttime ondernemers zeggen op dit moment daarvoor bewust te kiezen en dat - zeker voorlopig - zo te willen houden. Veel vrouwelijke ondernemers besteden de tijd die zij niet met het bedrijf bezig zijn aan de verzorging van kinderen of gezin.

Tevreden
Uit het onderzoek 'Vrouwen aan de start' (pdf) blijkt verder dat de vrouwelijke ondernemers, terugkijkend op de jaren sinds de start in 2003, nog meer dan de mannelijke ondernemers tevreden zijn over wat er van de onderneming is geworden.

Een grote meerderheid van 98 procent zou - als men weer voor de keuze zou staan - weer kiezen voor het ondernemerschap. Dat is een nog overtuigender meerderheid dan bij de mannelijke ondernemers, waarvan 91 procent weer voor het ondernemerschap zou kiezen.