AMSTERDAM - De Woonbond wil dat de overheid de huurtoeslagregeling verbetert. Dat kan volgens de belangenvereniging door de korting op de huurtoeslag van 17,50 euro per maand terug te draaien.

De Woonbond, die huurders en woningzoekenden vertegenwoordigt, heeft een 'dringende oproep' gedaan aan het kabinet en de Tweede Kamer om dreigend koopkrachtverlies voor de laagste inkomensgroepen tegen te gaan. Het uitstellen van de voorgestelde btw-verhoging zou daarvoor volgens de vereniging niet voldoende zijn.

Zowel voor 2008 als voor 2009 voorziet het Centraal Planbureau (CPB) een koopkrachtdaling, zo bleek vorige week uit haar jongste ramingen. Volgens de Woonbond zullen minima en uitkeringsgerechtigden harder getroffen worden dan degenen die meer te makken hebben.

Stijgende huren
"De afgelopen jaren zijn veel huurders met lage inkomens er door de stijgende huren en de bezuiniging op de huurtoeslag fors op achteruitgegaan", zo stelt de vereniging.

Door het schrappen van de korting op de huurtoeslag zou de koopkracht volgens de Woonbond voor de huurtoeslagontvangers met gemiddeld  1,4 procent tot 1,9 procent verbeteren. De totale kosten van de uitvoering van het voorstel zouden ongeveer 200 miljoen bedragen.