GENEVE - De Wereldhandelsorganisatie (WTO) gaat een nieuwe poging ondernemen om de onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord van de zogeheten Doha-ronde uit het slop te te halen.

WTO-topman Pascal Lamy zal hiervoor ministers uit de dertig meest betrokken landen bijeen roepen voor een vergadering op 21 juli. Dit maakte de Mexicaanse WTO-vertegenwoordiger Fernando de Mateo woensdag bekend.

"Pascal Lamy heeft gezegd dat we er goed genoeg voorstaan om op 21 juli een vergadering met de ministers te beleggen" aldus De Mateo, na een vergadering van Lamy met WTO-vertegenwoordigers.

Barrières
De Doha-ronde moet leiden tot het slechten van handelsbarrières en het openbreken van de internationale agrarische, industriële en dienstenmarkten. De onderhandelingen, waarmee in 2001 werd begonnen, zitten muurvast. Vooral de vormgeving van het landbouwbeleid leidt tot veel onenigheid. Hierbij staan niet alleen de geïndustrialiseerde landen en de ontwikkelingslanden tegenover elkaar, ook Europa en de Verenigde Staten zijn het op veel punten niet met elkaar eens.

De WTO wil de onderhandelingen voor het einde van het jaar afronden. Gevreesd wordt dat de aanstelling van een nieuwe Amerikaanse regering in januari 2009 de uiteindelijke ondertekening van een verdrag verder zal vertragen. Als de ministers op 21 juli tot overeenstemming komen over de belangrijkste punten, kan de basis van een nieuw akkoord al eind juli aan de volledige WTO worden voorgelegd, zo stelden diplomaten woensdag.

Concessies
De Europese Unie gaf in een reactie aan dat een "acceptabele" overeenkomst nog altijd mogelijk is, mits andere landen bereid zijn concessies te doen. "Europa heeft leiderschap en flexibiliteit getoond. Het is nu aan andere landen om ook zo flexibel te zijn" aldus de Europese woordvoerder voor handelszaken.

Het voorstel voor de ministersvergadering op 21 juli moet nog door de 152 lidstaten van de WTO worden goedgekeurd.