DEN HAAG - Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het kabinet de inhuur van externe medewerkers bij de rijksoverheid hoe dan ook moet terugdringen. Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken zei woensdag in een overleg dat ze daarvoor geen ruimte heeft.

Het kabinet wil dat de uitgaven aan inhuur de 1,2 miljard euro van vorig jaar niet overschrijden en streeft ernaar die kosten waar mogelijk te laten dalen. Dat gaat regeringspartij CDA en oppositiepartijen als de SP en PVV niet ver genoeg. "Het zal stapje voor stapje minder moeten", zei CDA-Kamerlid Jan Schinkelshoek.

Ter Horst kan daar niet aan voldoen en zei dat ze terug moet naar het kabinet als de Tweede Kamer akkoord gaat met de voorstellen van het CDA en de SP voor de vermindering. De PvdA-bewindsvrouw heeft recent voor het eerst in kaart gebracht hoeveel geld het Rijk kwijt is aan het inhuren van externe krachten. In 2007 bleek dat 1,2 miljard euro te zijn. De PvdA is tevreden als dat bedrag de komende jaren niet hoger uitvalt.

Gehandicapten
PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen pleitte er tijdens het overleg voor dat de rijksoverheid volgend jaar duizend extra (jong)gehandicapten in dienst neemt. Ter Horst noemde dat aantal niet realistisch en zegde honderd extra banen voor deze groep toe. Ze voelt niets voor het idee van Heijnen om quota in te stellen voor het aantal aan te stellen mensen met een arbeidshandicap bij het Rijk.