AMSTERDAM – Tweede Kamerlid Aptroot heeft dinsdag een motie ingediend om het parttime ondernemerschap aantrekkelijker te maken. Volgens de VVD’er is het niet duidelijk wanneer iemand zelfstandig ondernemer is en voldoet het huidige starre urencriterium niet.

In een motie vroeg Aptroot om een glijdende schaal die parttime zelfstandig ondernemerschap fiscaal aantrekkelijker maakt. Verder wil hij dat er bij de zelfstandigenaftrek geen leeftijdsonderscheid meer wordt gemaakt.

De motie om 65-plussers dezelfde zelfstandigenaftrek te bieden als jongere ondernemers, kan niet op instemming rekenen van staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken). De motie is ‘ongedekt' en bovendien hebben 65-plussers in het algemeen minder lasten dan jongere ondernemers, betoogt hij. In het belastingplan 2009 zal Heemskerk ingaan op het urencriterium dat bepaalt of iemand wel of niet parttime zelfstandig ondernemer is.

Basisverzekering
Kamerleden Vos (PvdA) en Van Gent (GroenLinks) hebben staatssecretaris Heemskerk in een motie gevraagd om een jaarpremie te berekenen voor een basisverzekering voor zelfstandige ondernemers. De staatssecretaris zal de Kamer informeren over een vangnetregeling.

Verder heeft hij Ten Hoopen (CDA) toegezegd in het komende belastingplan in te gaan op onder andere het deeltijdondernemerschap en mogelijkheden om het zelfstandig ondernemerschap te stimuleren. De CDA'er had in een motie om concrete beleidsvoorstellen gevraagd. De Kamer stemt op 24 juni over de moties die bij dit debat zijn ingediend.