DEN HAAG - De economie staat in de achteruit en dan moet je niet het gaspedaal indrukken, zegt VVD-leider Mark Rutte over de uitgelekte prognose van het Centraal Planbureau (CPB).

Hij wil dat het kabinet afziet van de voorgenomen btw-verhoging omdat dit de inflatie verder aanwakkert en bovendien kan bijdragen aan het ontstaan van een loon-prijsspiraal.

"Afzien van de btw-verhoging is goed voor het consumentenvertrouwen," aldus Rutte. Hij vindt dat uit de CPB-cijfers blijkt dat het kabinet de economische groei te optimistisch heeft ingeschat.

Discipline
De VVD-leider pleit daarom voor een betere discipline om de begroting in de hand te houden. Hij wil dat het kabinet uitgaat van het "behoedzame scenario", zoals voorgaande kabinetten ook deden met VVD'er Gerrit Zalm als minister van Financiën.

PvdA-Kamerlid Paul Tang wil niet reageren op de uitgelekte CPB-cijfers, omdat hij de onderbouwing ervan nog niet kent. Wel zegt hij dat de PvdA altijd zal opkomen voor de inkomenspositie van de minima, die er volgens het planbureau tot 1 procent op achteruit dreigen te gaan in 2009.

"Negatieve inkomenseffecten zullen wij zoveel mogelijk repareren," aldus Tang. Hij tekent daarbij aan dat het kabinet "de wereldeconomie niet in de hand heeft en de mensen niet kan beschermen tegen hogere olieprijzen. We kunnen geen koopkrachtgarantie geven".

Zalm
D66-leider Alexander Pechtold pleit met Rutte voor een terugkeer naar het behoedzame scenario van Zalm, dat uitging van 1,75 procent groei per jaar, in plaats van 2 procent. "Het kabinet moet de tering naar de nering zetten."

Koopkrachtreparatie werkt volgens Pechtold alleen maar averechts op de economie, tenzij die gepaard zou gaan met "structurele hervormingen". De D66-voorman denkt dan aan versoepeling van het ontslagrecht en een hogere AOW-leeftijd.