AMSTERDAM - Staatssecretaris De Jager geeft aan dat op termijn de wettelijke verplichting voor de werkgever om een fiscale jaaropgave te verstrekken aan zijn werknemer komt te vervallen. Daarmee kan een administratieve lastenverlichting van € 18,3 miljoen per jaar voor werkgevers worden bereikt.

De jaaropgave is in het leven geroepen zodat werknemers kunnen voldoen aan de verplichting om hun jaarloongegevens op te geven in de aangifte inkomstenbelasting. Werkgevers zijn verplicht de jaaropgaves te verstrekken.

Ook is de jaaropgave van belang bij het gebruik van een inkomensafhankelijke regeling, zoals een huurtoeslag of beroep op rechtsbijstand. Met de invoering van de basisregistratie inkomen komt na verloop van tijd de wettelijke verplichting voor de werkgever te vervallen om een fiscale jaaropgave te verstrekken aan zijn werknemer.

Voorinvullen
Het is de bedoeling dat op termijn de Belastingdienst de jaarloongegevens in de aangiften inkomstenbelasting voor de burgers gaat voorinvullen. De burger hoeft dan feitelijk alleen te controleren of de gegevens juist zijn.

In de overgangsperiode kan hij daar de jaaropgave voor gebruiken en later - na het vervallen van de jaaropgave - zijn al dan niet cumulatieve loonstrookjes. Pas als blijkt dat de burger er vertrouwen in heeft dat de fiscale jaarloongegevens van de Belastingdienst kloppen, is het vervallen van de jaaropgave aan de orde.
Inkomensafhankelijke regelingen

Basisregistratie
Voor het gebruik van de jaaropgave voor een inkomensafhankelijke regeling geldt dat het desbetreffende bestuursorgaan het jaarloon straks haalt uit de basisregistratie inkomen en daar niet meer de burger naar vraagt. Het bestuursorgaan maakt in zijn besluit het toegepaste jaarloon bekend. Tot slot kan de burger desgewenst bij de Belastingdienst zijn jaarloon opvragen.

De staatssecretaris benadrukt dat de loonstrook blijft bestaan. Deze stelt de werknemer in staat te controleren of hij het loon waarop hij aanspraak heeft, heeft ontvangen.

Loonstrook
Werkgevers en werknemers kunnen in onderling overleg afspreken dat op de loonstrook over het laatste loontijdvak van het kalenderjaar de cumulatieve loongegevens worden vermeld. In de praktijk blijken veel werkgevers dit al te doen. Indien op die loonstrook alle gegevens worden vermeld welke de jaaropgave moet bevatten, hoeft nu al geen aparte jaaropgave meer te worden verstrekt, mits voor de werknemer duidelijk is dat de informatie op die laatste loonstrook van het kalenderjaar zijn jaaropgave is.