AMSTERDAM - Bijna drie kwart van de bestuurders van Nederlandse bedrijven (71,4 procent) is voorstander van een strikte scheiding tussen de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerd onderzoek van accountants- en adviesfirma Ernst & Young.

De commissarissen zijn op hun beurt minder overtuigd dat dit in Nederland toegepaste bestuursmodel het beste is. De helft geeft de voorkeur aan het Angelsaksische model, waarbij bestuurders en commissarissen samen optrekken in een 'board'.

De voorstanders van twee aparte raden vinden onder meer dat dit model de beste garantie biedt voor een onafhankelijk en objectief toezicht van commissarissen op het bestuur van de onderneming.

Efficiënter
Behalve in Nederland werken ook de meeste ondernemingen in Finland, Zweden en Duitsland met dit zogenoemde 'two-tier' model. In andere landen het 'one-tier' model gangbaar. Voorstanders van dit model vinden het efficiënter om bestuurders en commissarissen in één 'club' te laten opereren.

Volgens onderzoeker Auke de Bos van Ernst & Young begrijpen veel buitenlandse bedrijven die hier gevestigd zijn niets van het Nederlandse two-tier systeem. Daarom is het volgens hem handig als bedrijven zelf de keuze kunnen maken.

De Bos denkt dat er per onderneming gekeken moet worden welk systeem beter past. "Voor een niet-beursgenoteerd bedrijf zonder buitenlandse activiteiten heeft omschakelen weinig nut. Beursgenoteerde bedrijven hebben er meer baat bij omdat zij beter kunnen inspelen op ontwikkelingen".

Professionalisering
De Bos verwacht dat het one-tier systeem een bijdrage levert aan de professionalisering van het commissariaat. "Commissaris wordt nu echt een beroep. De commissaris steekt meer tijd in zijn functie omdat hij meer informatie krijgt over wat speelt binnen een bedrijf", aldus de onderzoeker.

Het wetsvoorstel dat het one-tier systeem mogelijk moet maken in Nederland ligt bij de Eerste Kamer. Minister van Justitie Ernst Hirsch-Ballin (CDA) wil ermee bereiken dat Nederland aantrekkelijk blijft als vestigingsland voor buitenlandse bedrijven.