DEN HAAG - Al doende leert men. Dat is het devies van een rapport over het verminderen van regels in de transportsector, dat woensdag is aangeboden aan minister Camiel Eurlings (Verkeer) en staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken.

De commissie, onder leiding van oud-voorzitter Karel Noordzij van Transport en Logistiek Nederland, stelt voor om gedurende drie jaar 'juridische ruimte' te scheppen voor 'praktijkexperimenten'. Dat geldt niet alleen voor verkeer op snelwegen, maar ook voor bijvoorbeeld het bevoorraden van winkels in de steden.

Een nieuw te formeren antibureaucratieteam moet ervoor zorgen dat de juiste lessen geleerd worden uit de experimenten. Het streven is om zo binnen een jaar 'actuele' knelpunten op te lossen en dat er een 'aanvalsplan' komt voor andere knelpunten.

Vliegen
De commissie stelt ook voor te experimenteren met 'nieuwe vervoersconcepten'. Als eerste kan begonnen worden met voertuigen die zowel kunnen rijden als vliegen, zoals de zogenoemde gyrocopter die in ons land in ontwikkeling is.

Een gyrocopter is een molenvliegtuig dat lijkt op een helicopter. In tegenstelling tot een helicopter wordt de wentelwiek van een gyrocopter niet met een motor aangedreven, maar door de (rij-)wind in beweging gezet.