DEN HAAG - De rijksoverheid spant zich te weinig in om allochtone werknemers binnenboord te houden. Medewerkers met een allochtone achtergrond verlaten de overheid in grote aantallen, onder meer door gebrek aan goede loopbaankansen.

Dat blijkt uit een onderzoek naar het diversiteitsbeleid van de overheid, dat minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) heeft laten uitvoeren. Zij heeft de resultaten dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

De overheid heeft in de loop der jaren vooruitgang geboekt, "maar het glazen plafond voor medewerkers met een allochtone achtergrond zit laag en de uitstroom is hoog". Met name in de hogere regionen van de overheid bestaat nog een eenzijdig personeelsbestand, aldus het onderzoeksrapport.

Personeelsbestand
Ter Horst hecht juist veel belang aan een divers personeelsbestand en wil dat er aan het einde van deze kabinetsperiode vijftig allochtone managers zijn aangesteld. Het aandeel van allochtonen in de publieke sector moet in 2011 met 50 procent zijn gegroeid ten opzichte van 2007.

De minister concludeert dat de overheid zich daarvoor sterker moet richten op de doorstroom en het behoud van deze medewerkers. Daarbij verdient de rol die leidinggevenden spelen grote aandacht, aldus Ter Horst. De nadruk in de werving ligt momenteel nog te eenzijdig op het aantrekken van starters met een allochtone achtergrond.