AMSTERDAM - Werkgevers en werknemers maken regelmatig afspraken over een minnelijk einde van een arbeidsovereenkomst. Als een werknemer erachter komt dat hij meer rechten heeft dan er uit de afspraken blijkt, kan hij spijt krijgen en proberen onder de overeenkomst uit te komen.

Een werkgever kwam met een - wegens privé omstandigheden - zieke werknemer een einde van het dienstverband overeen per 1 augustus 2007. De werknemer krijgt geen uitkering en dus spijt van de overeenkomst. Zij stapt naar de rechter om de overeenkomst te vernietigen.

De rechter vernietigt de overeenkomst en veroordeelt de werkgever bijna een jaar later tot loondoorbetaling tot het rechtgeldige einde van de arbeidsovereenkomst. Als werkgever en werknemer afspreken om uit elkaar te gaan moet een werkgever zeker weten dat de werknemer weet waar hij zijn handtekening onder zet. De werkgever moet vooral oppassen als de werknemer zich in een zwakkere positie bevindt, bijvoorbeeld omdat hij de taal niet goed spreekt of omdat hij ziek is.