AMSTERDAM - De Jager wil de loonaangifte voor dga’s, directeur-grootaandeelhouders, vereenvoudigen. Ook moeten de maandaangiften, de betaling en de btw-aangifte makkelijker worden voor dga’s. Dat heeft de staatssecretaris maandag aan de Tweede Kamer voorgesteld.

Het voorstel van De Jager is een gevolg van het plan om dga's per 1 januari 2008 uit de loonbelasting te halen. Dit is niet doorgegaan, vanwege grote bezwaren uit het veld. Zo hadden ongeveer 1.600 dga's geen recht meer op de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk.

De Jager heeft toen beloofd met werkgeversorganisaties en koepelorganisaties van belastingconsulenten en accountants te onderzoeken welke oplossingen er mogelijk zouden zijn. Inmiddels heeft het overleg plaatsgevonden en is een alternatief pakket van maatregelen ontwikkeld.

Maatregelen
Volgens de staatssecretaris leveren de nieuwe maatregelen een aanzienlijke administratieve lastenverlichting voor de dga op. Bovendien is het probleem met betrekking tot de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk opgelost.

Het pakket van maatregelen houdt het volgende in:
- het introduceren van een vereenvoudigde loonaangifte voor dga's;
- het introduceren van een systeem waarbij maandaangiften met ongewijzigde gegevens (bijvoorbeeld bij de dga die elke maand hetzelfde loon opneemt) eerder kunnen worden ingediend dan nu het geval is;
- het introduceren van een eenvoudiger systeem van betaling, waarbij niet steeds een ander betalingskenmerk moet worden ingevuld;
- het verhogen van de grens voor het doen van kwartaalaangifte voor de btw van 7.000 euro tot 15.000 euro per 1 januari 2009; hierdoor zal een grotere groep bedrijven (ruw geschat circa 45.000 extra) per kwartaal in plaats van per maand aangifte btw gaan doen.

Ingangsdatum
Het is de bedoeling dat de wijzigingen per 1 januari 2010 ingaan. De dga blijft per 1 januari 2009 in de loonbelasting, zodat recht blijft bestaan op de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk.