DEN HAAG - "Betalen en bestuderen". Zo typeert werkgeversvereniging AWVN het cao-seizoen 2008. 'Betalen' omdat in de ogen van AWVN de lonen fors stijgen en "bestuderen" omdat er veel afspraken zijn gemaakt om maatregelen te onderzoeken die de productiviteit bevorderen.

Sinds vorig jaar oktober zijn er ruim tweehonderd cao's afgesloten. Daarin is voor 2008 een loonsverhoging van gemiddeld 3,25 procent afgesproken, meldt de AWVN in haar blad Werkgeven. Die loonstijging vindt de AWVN "zorgelijk", vooral omdat de kosten van arbeid harder stijgen dan de productiviteit.

Maar het grote aantal afspraken dat is gemaakt over zaken als het vergroten van de inzetbaarheid van mensen, stemt de AWVN hoopvol. Het zijn vaak afspraken nader onderzoek te doen naar bijvoorbeeld flexibele werktijden.

Investering
"In de regel gaat het vooral om serieuze studies, die duidelijk zijn bedoeld als een investering in het volgende cao-overleg", aldus de AWVN. Zij verwacht dan ook dat in komende cao-seizoenen daarvan de vruchten worden geplukt.

In het blad prijst AWVN-directeur Peter Paternotte de bereidheid van de vakbonden om te praten over onderwerpen als flexibilisering of verlenging van de arbeidstijden. Maar het gaat hem niet snel genoeg. "Er ebt veel tijd weg tussen het moment van afspraken maken en het moment dat die iets opleveren in termen van productiviteit."

Hij denkt dat dat vooral komt doordat vakbonden maar ook werkgevers weinig ervaring hebben met cao-maatregelen die tot doel hebben ondernemingen beter te laten presteren.