AMSTERDAM - Het blijft onduidelijk wie een vernietigend Brits rapport over de ov-chipkaart heeft afgezwakt. Het ministerie erkent dat er overleg is geweest, maar er zou geen druk zijn uitgevoerd.

Dat beeld wordt duidelijk uit stukken die Webwereld en Dagblad Trouw in handen hebben gekregen met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Uit de stukken blijkt onder meer dat de conclusies in het uiteindelijke rapport naar de beveiliging van de chipkaart, dat naar de kamer werd gestuurd, sterk zijn afgezwakt. Zo adviseerden de onderzoekers aanvankelijk om meteen te stoppen met de huidige chip en een nieuwe technologie in te voeren. In het uiteindelijke rapport werd slechts aangedrongen op een nader onderzoek.

Hamvraag
Kernvraag in de kwestie is wie de wijzigingen heeft aangebracht en wie die heeft voorgesteld. Uit een planning voor het onderzoek, blijkt dat vooraf is afgesproken dat onderzoekers van de Royal Holloway University of London wijzigingen zouden doorvoeren die als feedback uit een presentatie zouden volgen.

Een woordvoerder van het ministerie ontkent stellig dat er druk op de conclusies is uitgeoefend. Er zou vooral aandacht zijn geweest voor feitelijke onjuistheden en het wegnemen van onduidelijkheden. Wel is het zo dat de uiteindelijke versie 1.00 enkele dagen later verscheen.

Op een bijeenkomst op vrijdag 4 april heeft onderzoeksleider Keith Mayes tekst en uitleg over het rapport gegeven. Enkele medewerkers van het Ministerie en Het Expertise Centrum (HEC), dat het proces begeleidde, waren hierbij aanwezig. Volgens de planning kregen zij het rapport een dag van te voren om te lezen.

Impact
Johan Knibbe, die namens HEC het proces begeleidde, schrijft in een e-mail van 31 maart dat bij de presentatie met Mayes een overleg volgt: "aansluitend discussiëren we met hem: over inhoud/formulering, maar vooral ook over de consequenties." Dat laatste zou vooral bedoeld zijn om de impact helder te krijgen.

Donné Slangen, projectleider ov-chipkaart bij het ministerie, heeft op 3 april op het ministerie gesproken met Trans Link Systems (TLS). Van deze bijeenkomst zijn geen notulen gemaakt.

Een voorlichter het ministerie stelde eerder tegen Webwereld dat TLS op dat moment de inhoud van het rapport niet kende.

Gebundeld
Uit een e-mail van 1 april blijkt echter dat TLS zijn commentaar heeft gebundeld met de opmerkingen van TNO en naar Engeland heeft gestuurd. Een woordvoerder van het ministerie bevestigt deze vergadering: "De ontmoeting was dan ook niet inhoudelijk, er zijn afspraken gemaakt over het proces. Er is geen inhoudelijke informatie uitgewisseld. Er zijn geen notulen gemaakt, de ontmoeting duurde niet langer dan 10 minuten."

Dat laatste zou goed kunnen, want uit de stukken blijkt dat TLS slechts mondjesmaat informatie verstrekte. Zo weigerde TLS om HEC inzage te geven in het vertrouwelijke deel van het TNO-rapport.

"Gezien het feit dat het ons door Trans Link Systems niet is toegestaan kennis te nemen van het confidentiële rapport van TNO, kunnen wij ons geen inhoudelijk oordeel vormen over de juistheid en volledigheid en de conclusies van het contra-expertise rapport", concludeert Knibbe in een brief aan het ministerie.