DEN HAAG - Veel zorgverzekeraars maken exclusieve afspraken met ziekenhuizen die bepaalde ingrepen goed doen. Patiënten krijgen daardoor betere zorg, ondergaan minder heroperaties en betalen lagere zorgpremies.

Dat blijkt dinsdag uit een enquête van het AD onder negen Nederlandse zorgverzekeraars. Door deze ontwikkeling zullen slechter functionerende klinieken in de toekomst worden gedwongen te stoppen met bepaalde specialismen of zelfs de deuren moeten sluiten, verwachten de grootste zorgverzekeraars.

Zo heeft Zilveren Kruis Achmea met het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en het Tergooi ziekenhuis in Hilversum afgesproken dat zij een boete krijgen als zich meer complicaties voordoen dan afgesproken. CZ stuurt patiënten met nierstenen naar het Rotterdamse Erasmus MC omdat daar de minste heroperaties plaatsvinden. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is aangewezen als de kliniek voor prostaatoperaties met een robot.

Schifting
De verzekeraars verwachten dat het aantal 'klassieke ziekenhuizen', waar patiënten terecht kunnen voor alle denkbare ingrepen en specialismen, in de toekomst zal afnemen. Een aantal verzekeraars gebruikt de beschikbare informatie over prestaties van ziekenhuizen om tot een schifting te komen. Bijna alle verzekeraars vinden wel dat er nog te weinig gegevens over prestaties van klinieken en chirurgen voorhanden zijn.

Momenteel hebben de verzekeraars nu nog met vrijwel alle ziekenhuizen gangbare contracten. Maar de patiënt die de verzekeraar volgt naar een kliniek met een exclusieve afspraak, krijgt financieel voordeel: hij hoeft zijn eigen risico dan niet aan te spreken, krijgt (soms) de reiskosten vergoed of betaalt minder premie.

Wie naar een ziekenhuis wil, waarmee geen afspraak is - bijvoorbeeld in België - krijgt niet de gehele rekening meer vergoed, geeft driekwart van de verzekeraars aan. Dat zal ook zo zijn als de komende jaren Nederlandse ziekenhuizen buiten de boot vallen. Patiënten die een polis hebben afgesloten met volledige keuzevrijheid, kunnen dan nog wel overal terecht.