FRANKFURT - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft maandag aangegeven "enige spanning in de geldmarkt" waar te nemen. Volgens de bank hangen de spanningen samen met het sluiten van het eerste halfjaar van 2008.

Bij het sluiten van het eerste semester willen banken voldoende geld in kas houden om hun investeerders gerust te stellen. Op de markten waarop de commerciële banken geld aan elkaar lenen komt daardoor minder geld beschikbaar.

De ECB gaf aan nog altijd bereid te zijn om de condities op de kredietmarkt aan het einde van het halfjaar te verzachten, door de banken van extra liquiditeit te voorzien.

Geldinjecties
In een speech in Montreal verdedigde ECB-bestuurder Christian Noyer de geldinjecties van de centrale bank. Het verwijt dat de ECB daarmee de banken uitnodigt onverantwoorde risico's te nemen, wees hij van de hand.