AMSTERDAM - Medewerkers van kleine bedrijven nemen meer online risico’s binnen het bedrijfsnetwerk dan personeel van grote organisaties. Dat blijkt uit onderzoek van Trend Micro onder 1.600 zakelijke eindgebruikers in de Verenigde Staten, Duitsland, Groot-Brittannië en Japan.

De risico's ontstaan doordat het personeel van kleine bedrijven meer op internet surft voor privédoeleinden, online aankopen doet, sociale-netwerksites bezoekt, onbetrouwbare bestanden downloadt en vaker persoonlijke webmail checkt.

Maar liefst 32 procent van de Engelse werknemers van kleine bedrijven downloadt onbetrouwbare bestanden. Dit kan leiden tot aanvallen van virussen of trojans, en uiteindelijk zelfs tot online identiteits- en gegevensdiefstal. Voor zeven van de tien Duitse werknemers is het checken van webmail de populairste privéactiviteit onder werktijd.

Spam
Slechts vijftig procent of minder van de kleine bedrijven heeft een IT-afdeling, die zich bezighoudt met het optimaliseren van de online beveiliging. Dit terwijl in alle onderzochte landen spam vaker voorkomt bij kleine dan bij grote ondernemingen: in de Verenigde Staten heeft 82 procent van de werknemers last van spam. Dit geldt voor 80 procent in Groot-Brittannië, 83 procent in Duitsland en 72 procent in Japan.

Veel personeel van Japanse kleine bedrijven is er niet van op de hoogte welke data wel en welke data niet vertrouwelijk is. Slechts 33 procent van de eindgebruikers bij kleine organisaties weet wat behoort tot vertrouwelijke bedrijfsinformatie, vergeleken met 46 procent van de werknemers bij grote bedrijven. Dit verschil geldt eveneens - zij het in mindere mate - voor respondenten in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.