AMSTERDAM - Het kabinet heeft de ambitie om in 2015 bij de koplopers te behoren als het gaat om het gebruik van ICT. Dat blijkt uit de ICT-agenda die staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Vooral het verbeteren van computervaardigheden van mensen krijgt in de agenda veel aandacht.

Volgens Heemskerk loopt Nederland internationaal voorop met het snelste netwerk voor wetenschappelijk onderzoek (SURFnet) en het grootste internetknooppunt ter wereld (de Amsterdam Internet Exchange).'
 

Digitale kloof
Tegelijkertijd hebben ongeveer 1,6 miljoen Nederlanders nauwelijks computerkennis, waarvan zo'n 800.000 werknemers. Het kabinet wil die ‘digitale kloof' nu verbeteren. Dat gebeurt onder meer door de start van een aantal voorlichtingsprogramma's en bewustwordingsacties via het programma Digibewust.

Ook de overheidsdienstverlening krijgt aandacht in de ICT-agenda. Onlangs is een aantal pilots gestart om te zien hoe ICT in sommige branches slimmer benut kan worden. Zo is met hulp van het ministerie van EZ een nieuw Centraal Asbest Informatiepunt ontwikkeld, dat een besparing aan administratieve lasten voor het bedrijfsleven oplevert van meer dan een miljoen euro per jaar.

Facturen
Daarnaast wil de staatssecretaris als overheid veel meer elektronisch rekeningen gaan verwerken. In 2010 moet tien procent van alle rekeningen elektronisch worden afgehandeld.