Een andere belangrijke handeling die de zzp'er moet verrichten is het aanvragen van een verklaring arbeidsrelatie (VAR) bij de Belastingdienst. Het is van belang dat de zzp'er vooraf een VAR kan overleggen aan zijn opdrachtgever.

Aan de hand van een verklaring kan hij vooraf aantonen dat hij zijn werkzaamheden verricht als zelfstandig ondernemer.

Gedurende de looptijd van die verklaring is hij uitgezonderd van verzekeringsplicht voor arbeid die hij - anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst - verricht. De opdrachtgever doet er verstandig aan in de administratie een kopie van de VAR, samen met de ontvangen facturen, en een geldig identiteitsbewijs als bewijsmiddel te bewaren.

De opdrachtgever kan de inhouding en afdracht van loonheffing gedurende de geldigheidstermijn van de VAR achterwege laten als de VAR vermeldt dat de zzp'er de inkomsten geniet als winst uit onderneming, een zogeheten VAR WUO.

Let op!
Maakt u zodanige afspraken met uw opdrachtgever dat eigenlijk sprake is van een dienstbetrekking tussen u en die opdrachtgever, dan zal de opdrachtgever loonheffing en premies werknemersverzekeringen over de vergoeding moeten inhouden en afdragen. Boetes zijn hierbij niet uitgesloten.

Beoordelingscriteria bij een VAR
De Belastingdienst let bij de beoordeling van het fiscale ondernemerschap o.a. op de volgende punten:
- Maakt u winst, en hoeveel?
- Hoe zelfstandig is uw onderneming?
- Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld of goederen)?
- Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?
- Wat is de omvang (in tijd en geld) van uw werkzaamheden?
- Hoeveel klanten heeft uw onderneming?
- Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten?
- Loopt u 'ondernemersrisico'?
- Aansprakelijkheid voor alle schulden van de onderneming

Bezwaar
Na beoordeling van de VAR geeft de Belastingdienst een de daadwerkelijke verklaring af aan de zzp'er. Als u het niet eens bent met deze verklaring, kunt u een bezwaarschrift indienen. Op de VAR zelf staat hoe en bij wie u dat moet doen. Als u binnen acht weken geen verklaring heeft ontvangen, kunt u ook een bezwaarschrift indienen.

Bron: Zelfstandig ondernemen Zonder Personeel door mw. C.W.P. Wapperom en mr. J.G.S. Warmerdam, Uitgeverij Kluwer, 2008