De eerst aangewezen instantie om een krediet bij aan te vragen is de bank. Banken houden niet van risico's. In al hun handelingen komt deze aversie terug. Ondernemers dienen zich dit te allen tijden bewust te zijn als zij met een bank in contact treden.

Grofweg komt een bank tot een positieve beoordeling voor een kredietaanvraag na de beantwoording van de volgende vragen:
1. Zijn de plannen van de ondernemer en zijn onderneming bedrijfseconomisch zinnig?
2. Is er op de balans van de onderneming of bij de ondernemer privézekerheid aanwezig (bijvoorbeeld een eigen huis).

Voor kleine leningen kijken veel banken daarbij ook naar de terugverdiencapaciteit van ondernemers: kan hij terugbetalen door in loondienst te gaan, mocht het misgaan met het bedrijf?

De zzp'er zelf vraagt zich bij de kredietaanvraag af of hij lang, middellang of kort vreemd vermogen wil hebben. Een goede financieringsaanvraag begint met een financieringsplan. Uit dit plan moet blijken hoeveel geld de onderneming nodig heeft welke eigen middelen ter beschikking staan en welke zekerheden er bestaan.

Borgstellingskrediet
Omdat het vooral voor startende ondernemers vaak moeilijk is een lening bij de bank te krijgen heeft de overheid een garantieregeling ingesteld. De regeling komt er op neer dat de overheid - in dit geval het ministerie van Economische Zaken (hierna EZ) - borg staat voor een gedeelte van de lening die door een bank aan een ondernemer wordt verstrekt.

Het borgstellingskrediet is bestemd voor ondernemingen met maximaal 100 werknemers, dus ook zzp'ers. Voor startende en innovatieve ondernemingen bestaat een extra faciliteit. Enkele groepen ondernemers, zoals vrije beroepen in de medische sector, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en dierenartsen, kunnen geen beroep doen op deze regeling.

De ondernemer vraagt een borgstellingskrediet aan bij zijn eigen bank. De bank beslist of zij een borgstellingskrediet toepast.

Durfkapitaalregeling
De regeling 'beleggen in durfkapitaal' (Agaathregeling) is bedoeld om de financiering van ondernemersplannen en initiatieven van beginnende ondernemers te stimuleren. Particulieren kunnen met fiscale voordelen geld lenen aan startende ondernemers.

Voor zzp'ers wordt het zo makkelijker beginkapitaal bij elkaar te krijgen. De regeling geldt ook voor particulieren die rechtstreeks kapitaal in een beginnende bv of nv steken. De startende ondernemer moet een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst. Meer informatie hierover is vinden op de website van de Belastingdienst.

Tip
Het ministerie van Economische Zaken wil microfinanciering (leningen tot 25.000 euro) voor bedrijven sneller mogelijk maken. Zie voor meer informatie www.microfinanciering.com.

Bron: Zelfstandig ondernemen Zonder Personeel door mw. C.W.P. Wapperom en mr. J.G.S. Warmerdam, Uitgeverij Kluwer, 2008