Ondernemen door een zzp'er staat gelijk aan risico lopen. Aan welke risico's een zzp'er wordt blootgesteld hangt af van de aard van de onderneming. De ondernemer bepaalt dan nog zelf welke risico's hij zelf draagt en welke hij verzekert.

Aan de hand van een inventarisatie kunnen de risico's worden geanalyseerd. Daarbij kan de zzp'er denken aan risico's rond:
- bedrijfshuisvesting;
- bedrijfsinventaris, productie- en transportmiddelen;
- grondstoffen, onderhanden werk en voorraden;
- werknemers;
-bedrijfsschade.

Het aanbod en de variëteit van de verzekeringen is groot. Het is aan te raden verschillende producten van een aantal verzekeringsmaatschappijen en de verschillende eigenrisicobedragen die weer premiereductie opleveren met elkaar te vergelijken voordat een dergelijke verzekering wordt afgesloten. Want naast veel verschillende soorten verzekeringen zijn er ook zeker prijsverschillen.

Tip 1
Bij het afsluiten van een verzekering krijgt de aanvrager een aanvraagformulier voorgelegd. Verzekeringsmaatschappijen bekijken de inhoud daarvan zeer kritisch. Gevoelige vragen zijn vaak voor meerdere uitleg vatbaar. Bij onjuistheid of onvolledigheid kan de verzekeraar aanleiding vinden om niet tot uitkering over te gaan bij schade. Let daar dus op.

Tip 2
Bedrijfsverzekeringen zijn zakelijke kosten. De premies komen dan ook ten laste van de jaarwinst. Een schade-uitkering is echter winst, waarover inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet worden betaald. Moet een verloren gegaan bedrijfsmiddel worden vervangen dan kan de uitkering in een fiscale vervangingsreserve worden opgenomen. Hierdoor is de uitkering voorlopig belastingvrij!

Overzicht
Aan welke verzekeringen moet een zzp'er denken om de belangrijkste risico's van zijn onderneming af te dekken? Hieronder een (niet uitputtende) lijst van de belangrijkste verzekeringen:
1. Brandverzekering/Inboedelverzekering
2. Glasverzekering
3. Bedrijfsschade- of extra kostenverzekering
4. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
5. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
6. Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en commissarissen
7. Productaansprakelijkheidsverzekering
8. Milieuaansprakelijkheidsverzekering
9. Kredietverzekering

Tip
Bij een brandverzekering/inboedelverzekering komt het voor dat de zzp'er onder of over verzekerd is. Het is raadzaam om dit bijvoorbeeld elke vijf jaar te checken.

Bron: Zelfstandig ondernemen Zonder Personeel door mw. C.W.P. Wapperom en mr. J.G.S. Warmerdam, Uitgeverij Kluwer, 2008