SCHEVENINGEN - Europees commissaris Joe Borg komt binnen enkele weken met concrete voorstellen om vissers, die kampen met hoge dieselprijzen, te helpen.

Bij de viering van Vlaggetjesdag in Scheveningen herhaalde hij de oplossing niet te zoeken in vermindering van brandstofaccijns. Wel wil hij kijken naar de financiële compensatie die vissers krijgen voor de periodes dat zij niet uitvaren.

"Hoge brandstofprijzen zijn niet het probleem", aldus de visserijcommissaris. "Het gaat erom dat vissers niet in staat zijn hun hogere kosten door te berekenen. Wij onderzoeken waar dat aan ligt." Als mogelijke oorzaken noemde Borg prijsdumping van vis uit niet EU-landen en illegale vangsten.

Pakketten
Om geen valse hoop te wekken bij de vissers wilde Borg niet ingaan op bijzonderheden rond zijn voorstellen. Wel gaf hij aan dat het gaat om "pakketten" van maatregelen. Maatregelen die niet de instemming behoeven van ministerraad of Europarlement kunnen snel van kracht worden. Die maatregelen moeten wat Borg betreft wel passen in structurele maatregelen die de visserijsector op langere termijn sterker maken.

Daarbij denkt hij aan "duurzame" visserij, die gepaard gaat met kwaliteitscertificaten die de consument moeten verzekeren dat het gaat om gezonde en milieuvriendelijke voeding. Ook moet flink geïnvesteerd worden in het "moderniseren" van de visserij, onder meer met zuinigere scheepsmotoren.

Minister Gerda Verburg (Landbouw) zei blij te zijn met de toezegging van de Europees commissaris dat hij alle hulp die binnen de huidige regels mogelijk is, snel wil bieden. Ook was zij positief over het "maatwerk" dat Borg wil leveren. De eurocommissaris wil dat landen zelf een combinatie kunnen samenstellen uit maatregelen die de Europese Commissie gaat voorstellen om de visserijsector te verbeteren.