WASHINGTON - De Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, is wellicht doorgeschoten in zijn pogingen de financiële markten te stabiliseren.

Twee hoge Fed-functionarissen hebben apart van elkaar hun zorgen geuit over de gevolgen van de maatregelen die de Fed dit voorjaar heeft genomen.

Volgens Charles Plosser, president van de centrale bank van Philadelphia, zou "de instabiliteit op de lange termijn juist kunnen worden versterkt". Grote financiële instellingen zouden als gevolg van de maatregelen in feite uitgenodigd worden tot het nemen van onverantwoorde risico's, aldus Plosser.

Kredietruimte
De Fed heeft de afgelopen maanden regelmatig grote sommen in de geldmarkt gepompt. Ook verruimde de Federal Reserve de kredietruimte voor banken en financiële instellingen en werden garanties afgegeven rond de overname van de in de problemen geraakte zakenbank Bear Stearns.

President van de centrale bank van Richmond, Jeffrey Lacker, zei in een toespraak in Londen eveneens dat de verruiming van de kredietfaciliteiten tot risicovol gedrag van banken kan leiden. Dat zou weer nieuwe crises en nieuwe ingrepen van de Fed tot gevolg kunnen hebben.