AMSTERDAM - De Ombudsman financiële fienstverlening spoort in een brief de besturen van verzekeraars aan om binnen vier weken op de proppen te komen met maatregelen voor de door hen verkochte woekerpolissen.

Hij wil met name weten welke kostenmaximering per product de verzekeraars voorstellen en welke compensatie voor de polishouders daaraan verbonden is. De Ombudsman financiële dienstverlening, Jan Wolter Wabeke, is in de positie om bindende uitspraken te doen.

Wabeke stelde in maart van dit jaar in een Aanbeveling onder meer dat verzekeraars jaarlijks maximaal 2,5 procent van het rendement van de beleggingspolissen aan kosten mogen inhouden. In sommige, goed onderbouwde gevallen mag dit 3,5 procent zijn. Verzekeraars blijken in de praktijk echter meer in te houden en moeten de te veel ingehouden kosten compenseren.

Afspraken
De minster van Financiën, Wouter Bos, heeft in februari 2007 afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van de verzekeringsbedrijfstak om zonder juridische tussenkomst tot een oplossing te komen. De Ombudsman financiële dienstverlening treedt daarbij op als bemiddelaar tussen
verzekeraars en consumentenorganisaties, zoals de Stichting Verliespolis.

Wabeke heeft destijds alle levensverzekeraars om een lijst gevraagd van alle sinds de jaren '90 verkochte belegginsverzekeringen. 'De meeste levensverzekeraars hebben dat verzoek ingewilligd', zo schrijft de Ombudsman. 'Maar mij bereiken signalen dat sommmigen de Aanbeveling anders en beperkter opvatten.'

In de clinch
Bos ligt inmiddels in de clinch met het Instituut Financieel Onderzoek (IFO), dat een rapport over de woekerpolissen moet uitbrengen, maar dit al een aantal keren heeft uitgesteld, omdat de verzekeraars niet meewerken. Volgens Bos is er sprake van een vertrouwensbreuk tussen hem en IFO. 

IFO stelde daarop in een reactie dat stopzetting niet in het belang van de polishouders is en dat het onderzoek zich in de eindfase bevindt. 'Het verbaast ons dat de Minister de interessante bevindingen van ons onderzoek niet heeft willen afwachten', zo meldt het instituut.