DEN HAAG - Bij voorstellen over marktwerking worden voortaan ook de gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening, de betaalbaarheid, de toegankelijkheid, de efficiëntie en de werkgelegenheid in kaart gebracht.

Dat heeft het kabinet vrijdag besloten op voorstel van Maria van der Hoeven van Economische Zaken. Marktwerking is in de visie van het kabinet geen doel op zich, maar een middel om een goede publieke dienstverlening beschikbaar en betaalbaar te houden. In wetsvoorstellen hierover moet worden opgenomen wat de gevolgen kunnen zijn voor consumenten en werknemers.