DEN HAAG - Het Fonds Economische Structuurversterking (FES), dat gevoed wordt met aardgasbaten en is bedoeld voor grote investeringen, wordt in de toekomst ingezet voor duurzame energie.

In een concept van het energierapport dat minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken later deze maand presenteert, staat dat het kabinet van plan is de FES-wet in deze zin aan te passen.

Het aardgas raakt uitgeput en in het jaar 2025 zal Nederland niet langer een exportland zijn van gas, maar een netto-importeur, aldus het rapport. Door de hoge energieprijzen zal de komende jaren nog veel aardgasgeld in de staatskas stromen, maar op iets langere termijn zal de stroom opdrogen.

Toekomstige generaties
Het kabinet beziet nu hoe ook toekomstige generaties nog kunnen profiteren van het aardgasvermogen van ons land. De voeding van het FES-fonds, waar tot dusver 40 procent van de aardgasbaten naar toe gaat, zal worden 'herzien'.

In het energierapport beschrijft Van der Hoeven hoe de "transitie", de overgang naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050, plaats kan vinden. Het gaat daarbij vooral om de vraag welke brandstoffen worden ingezet.

Eerder liet Van der Hoeven al weten, dat wat haar betreft bij een volgende kabinetsformatie de knoop over het wel of niet inzetten van kernenergie, wordt doorgehakt. De regeringspartijen CDA en PvdA verschillen van mening over de noodzaak van het inzetten van kernenergie en afgesproken is dat er in deze regeerperiode geen kerncentrales bij komen.

Kleine velden
In het rapport staat ook dat gas uit de kleine velden bij voorrang moet worden gewonnen, en dat de maximale hoeveelheid die uit het Groningenveld mag worden gehaald tot 2015 niet zal worden aangepast. Om dit mogelijk te maken wordt exploitanten van kleine velden in de toekomst, reeds lang voordat de winning begonnen is, een afnamegarantie geboden.

GasTerra, de handelsonderneming die deels in handen is van de staat, geeft hen de garantie dat het gas tegen redelijke voorwaarden en een"marktconforme prijs" zal worden afgenomen.