AMSTERDAM - Door de recessie in de VS zal de economische groei in Europa dit jaar terugvallen tot 1,75 procent. Toch zal de Europese economie niet in een recessie terecht komen. Dat stelt de Rabobank in haar donderdag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

In 2009 zal de economische groei alweer opleven. De Nederlandse economie zal het zowel in 2008 als in 2009 beter doen dan de andere landen in de eurozone. Wel zal de structurele groei in ons land de komende jaren naar een wat lager tempo terugschakelen, zo verwacht de Rabobank.

Het Economisch Kwartaalbericht (pdf) is ook ten aanzien van de Amerikaanse economie gematigd optimistisch. Hoewel de Amerikaanse economie in de loop van het eerste kwartaal in recessie is geraakt, is de verwachting dat deze kortstondig en niet al te diep zal zijn.

Inflatie
De onderzoekers zijn minder positief over de inflatievooruitzichten. Er is namelijk een wereldwijde opleving van de inflatie (fors gestegen energie- en voedselprijzen). De centrale banken van verschillende landen moeten er volgens de Rabobank voor waken dat er geen tweede inflatieronde ontstaat, waarbij ook de prijzen van andere producten gaan stijgen.

In Nederland ligt het inflatietempo tot dusver nog ruim beneden het Europese gemiddelde, maar dat gaat de komende maanden drastisch veranderen. Daardoor is de kans groot dat er een forse opwaartse druk op de lonen en daarmee een verdere inflatiedruk ontstaat, zo stellen de economen.

Dollar
De Amerikaanse dollar gaat de komende tijd weer wat aan kracht winnen, maar deze opleving zal niet lang duren. Op de wat langere termijn verwacht de Rabobank een verder afglijden van de Amerikaanse munt ten opzichte van de euro.