AMSTERDAM - Slechts de helft van de Nederlanders heeft de gewenste financiële buffer opgebouwd, terwijl 90 procent van hen een financiële reserve noodzakelijk vindt. Dat blijkt uit het onderzoek 'Achter de hand', dat is uitgevoerd door het Nibud.

Over de hoogte van de financiële buffer lopen de meningen sterk uiteen. Van invloed zijn factoren als leeftijd, huishoudsamenstelling en inkomen. Ouderen willen een hogere reserve dan jongeren en paren wensen meer geld achter de hand te hebben dan alleenstaanden. Hoe hoger het inkomen, hoe meer financiële reserve mensen willen hebben.

Opvallend is wel dat mannen een hogere buffer willen dan vrouwen. Volgens het Nibud is zou een mogelijke verklaring zijn dat vrouwen zich minder met de huishoudfinanciën en financiële planning bezighouden en daardoor een andere inschatting maken.

Kinderen
Ook verbaast het instituut zich erover dat huishoudens met kinderen over het algemeen over een lagere buffer wensen te beschikken dan vergelijkbare huishoudens zonder kroost. Koters brengen kosten met zich mee en dit zou zich dienen te vertalen in een hogere gewenste buffer, zo redeneert het Nibud. Daar staat tegenover dat de komst van kinderen mogelijk tot een verschuiving van prioriteiten leidt.

Eigenwoningbezitters willen een hogere buffer aanhouden dan huurders. Dat ligt voor de hand omdat huishoudens met een koopwoning op hogere onderhoudskosten gejaagd worden.

Op de website van het Nibud kunnen mensen met de 'Bufferberekenaar' de gewenste hoogte van hun financiële buffer aan de hand van hun persoonlijke situatie berekenen.