AMSTERDAM - Nederlandse vrouwen voelen weinig voor een verplichte quota van veertig procent vrouwen in topfuncties op basis van positieve discriminatie. Dit blijkt uit een onderzoek onder 969 vrouwen van Trainingsbureau PureTalent.

Werkneemsters worden liever op basis van hun kwaliteiten en talent beoordeeld dan op hun sekse.

Toch gebruikt maar 37 procent van de respondenten haar vrouwelijke kwaliteiten bij de dagelijkse werkzaamheden. Vrouwen zouden namelijk beter om kunnen gaan met langetermijnvisies, uitstekend kunnen organiseren en meer waarde hechten aan sfeer.

Schuldgevoel
Uit het onderzoek blijkt verder dat ruim zeven van de tien vrouwen regelmatig moeite heeft met 'nee' zeggen op het werk. Ruim de helft schuift meer dan eens beslissingen voor zich uit door een schuldgevoel over het benadelen van collega's.

Tot slot geeft 36 procent van werkneemsters aan erg veel moeite te hebben met de traditioneel mannelijke cultuur die leeft binnen de organisaties waar zij werkzaam zijn.