DEN HAAG - In de Tweede Kamer is commotie onstaan over een Brits rapport over de OV-chipkaart, dat mogelijk is aangepast voordat het naar de Kamer werd gestuurd. In ieder geval de SP wil via een spoeddebat opheldering krijgen van staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat).

SP-Kamerlid Emile Roemer heeft dat donderdag laten weten naar aanleiding van berichtgeving in Trouw. Trouw en Webwereld concluderen dat het rapport dat naar de Kamer is gestuurd, niet de oorspronkelijke versie is. Kern is dat de Britten eerst schreven dat de omstreden chip-kaart vervangen moet worden door een moderne en beter te beveiligen variant. In het eindrapport staat dit niet meer, maar wordt gesproken over een migratieplan naar een nieuwe chip.

Een woordvoerster van Huizinga stelt echter dat de journalisten zich baseren op concept-versies en dat die verschillen met het definitieve rapport. Volgens haar is de definitieve versie onafhankelijk tot stand gekomen en geven de Britse onderzoekers zelf aan dat ze niet onder druk zijn gezet. Volgens haar zijn suggesties dat de conclusies zijn aangepast, grote onzin.

Misbruik
Huizinga liet de contra-expertise door de Royal Holloway, onderdeel van de universiteit in Londen, uitvoeren toen bleek dat de in Nederland ontwikkelde chipkaart voor het openbaar vervoer was gekraakt. Dat betekende dat onbevoegden de persoonlijke reizigerskaart kunnen misbruiken.

De Tweede Kamer was bezorgd over de betrouwbaarheid van de kaart. De coalitiefracties CDA, PvdA en ChristenUnie lieten zich overtuigen door het Britse onderzoek en zijn voor een 'uitrol' van de huidige kaart terwijl tegelijk wordt gewerkt aan een nieuwe kaart. Maar de SP en GroenLinks waren niet overtuigd. Zij dienden in april een motie van wantrouwen in tegen Huizinga, maar die kreeg verder geen steun.