AMSTERDAM - Werkgevers maken zich grote zorgen over de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Ze vrezen voor de continuïteit van hun bedrijf, zo blijkt donderdag uit onderzoek van uitzendorganisatie Manpower.

Volgens Hans Leentjes, algemeen directeur van Manpower Nederland, zijn de gevolgen groot als er niet snel actie wordt ondernomen. 'De winst valt lager uit, klanten zijn minder tevreden, de arbeidsproductiviteit daalt en de innovatie komt onder druk te staan. Bovendien kan het functioneren van maatschappelijke voorzieningen, zoals de gezondheidszorg, in het geding komen.'  

Terwijl werkgevers beseffen dat de krappe arbeidsmarkt directe schade aan hun bedrijfsvoering kan veroorzaken, nemen ze nog te weinig maatregelen.
De pogingen die ze wel ondernemen, betreffen maatregelen die de interne organisatie zoveel mogelijk intact laten, zoals het werven van meer jongeren en het aanpassen van het beloningsbeleid.

Creatief
Volgens Manpower moeten werkgevers met meer creatieve en ingrijpende oplossingen komen. Ze moeten zich bijvoorbeeld meer instellen op parttimers en thuiswerkers en een nieuwe stijl van leidinggeven introduceren. Bovendien zullen overheid en werkgevers hun krachten moeten bundelen.

'Wij pleiten voor een creatieve visie op arbeidsmarktparticipatie en voor een grotere betrokkenheid van HR-managers bij het bepalen van de bedrijfsstrategie', aldus Leentjes.